TỦ BẾP INOX CAO CẤP

Vòi đôi lạnh âm tường

 12/5/2011  Đăng bởi: admin

Vòi nước một đường lạnh âm tường

Vòi đôi lạnh âm tường

 

Vòi lắp âm tường cho chậu rửa

Hai vòi nước lạnh riêng biệt quay 360 độ

Hai cần điều khiển riêng biệt