TỦ BẾP INOX CAO CẤP

Vòi đôi âm chậu lạnh

 12/5/2011  Đăng bởi: admin

Vòi đôi âm chậu một đường lạnh

Vòi đôi âm chậu lạnh

 

Dùng lắp trên mặt chậu rửa

Hai vòi nước xoay 360 độ

Hai cần gạt điều chỉnh riêng biệt